Liberec, Vrbova, Čížkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Vrbova, Čížkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
22.04.2022 – 31.10.2022
V Liberci, v ulicích Vrbova a Čížkova provedeme rekonstrukci zkorodované, popraskané, netěsné kanalizace a zastaralého vodovodu z roku 1954.

 

Více o stavbě:

V Čížkově ulici se nachází kanalizace, která je tvořena z BE DN 300 mm. Potrubí je zkorodované, obroušené, popraskané, má netěsné spoje, chybí části trub. V ulici Vrbova je kanalizace tvořena z BE DN 300 mm. Dle kamerové prohlídky je zde potrubí zkorodované, obroušené, popraskané, má netěsné spoje.

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad tvořený z litinového potrubí DN 100 mm. Byl uveden do provozu v roce 1954. Potrubí je zastaralé, zkorodované a poruchové. Dále je řád tvořen z litinového potrubí DN 250 mm z roku 1954. Potrubí je zastaralé s počínající korozí.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 717,5 metrů a kanalizace v celkové délce 219 metrů.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 mm, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění otevřeným výkopem.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z LTH potrubí DN 100 mm. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným výkopem. Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího vodovodního přivaděče s napojením na stávající řady v ulici Vítězná a v křižovatce ulic Čížkova/Studentská. Vodovodní řad bude tvořen z LTH potrubí DN 250 mm. Práce budou prováděny otevřeným výkopem. Jedná se o rekonstrukci stávajících kanalizačních stok a vodovodního řadu, které jsou rekonstruované ve stávajících trasách.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22.04.2022. Vlastní stavební práce začnou cca v polovině května.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 111,61 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies