Louka u Litvínova - opatření na kanalizační síti

Louka u Litvínova - opatření na kanalizační síti
17.03.2022 – 01.09.2022
V obci Louka u Litvínova provedeme výstavbu nové kanalizace. Stavbu koordinujeme s Povodím Ohře, které plánuje rekonstrukci zatrubněného koryta Radčického potoka a se společností SÚS.

 

Více o stavbě:

Předmětem rekonstrukce je opatření na kanalizační síti z důvodu odvodu vod, které se hromadí mezi Plutovským rybníkem a přilehlou silnicí, do Radčického potoka.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí Povodí Ohře a SÚS, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 237,5 metrů.

Dojde k výstavbě nové kanalizace, která bude mít za úkol odvod vod z nejnižšího místa před domem č.p. 168 v ulici Sokolská v obci Louka u Litvínova do Radčického potoka. V současné době není toto místo nijak odkanalizováno a dochází zde k akumulaci vody. Voda následně v zimním období vytéká na komunikaci. Stavba bude vedena v ul. Sokolovská od domu č.p. 168 až k domu č.p. 47. Bude částečně vedena v místní komunikaci a částečně v zelené ploše. Stavbu tvoří převážně zatrubněná kanalizace ze sklolaminátu DN 350 mm a z části betonové žlabovky. Dále budou provedeny terénní úpravy příkopu, které navazují na žlabovky. Celkově bude vybudováno 11 ks kanalizačních šachet pomocí prefabrikovaných dílců DN 1000 mm, alt DN 800 mm.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17.03.2022. Vlastní stavební práce začnou 01.04.2022

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 01. září 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 70,35 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies