Mimoň, Luční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Mimoň, Luční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
27.04.2022 – 15.09.2022
V Mimoni, v Luční ulici provedeme rekonstrukci popraskané kanalizace a poruchového vodovodu z roku 1987. Stavba je koordinována s městem Mimoň, které plánuje svou investiční akci k obnově komunikace Luční.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z polyetylenu PE 90. Do provozu byl uveden v roce 1987. Potrubí je z nekvalitního materiálu. Jedná se o řad, který je velmi poruchový.

V Luční ulici se nachází kanalizační stoka BE DN 300 mm. Betonové trouby jsou ve špatném technickém stavu. Vykazují praskliny, korozi, prochází jim cizí potrubí. Hloubka uložení je do 2 metrů pod terénem.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Mimoň se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 147 metrů a vodovodu v celkové délce 144 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z polyetylenového potrubí PE 100RC d90. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. Celá trasa rekonstrukce vodovodu je navržena v samostatném otevřeném paženém výkopu. V křižovatce s ul. Skřivánčí bude osazen jeden nový podzemní hydrant, který bude sloužit pro provozní účely.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 mm.  Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících, popř. přepojení nových, kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí, stávajících uličních vpustí a dešťových svodů. V celé délce rekonstrukce kanalizační stoky se předpokládá provádění samostatným otevřeným paženým výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27.04.2022. Vlastní stavební práce začnou cca v druhé polovině května.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2022.  - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 15. září 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 113,27 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies