Mimoň, Vranov pod Ralskem - rekonstrukce vodovodu

Mimoň, Vranov pod Ralskem -  rekonstrukce vodovodu
14.06.2022 – 20.10.2022
V Mimoni, v severní části obce Vranov pod Ralskem provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1940.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litinového potrubí LT DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1940. Řad je dožilý a poruchový.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 227,1 metrů.

Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyethylenu PE, pevnostní třídy min. PE 100, min. SDR 17. Veškeré vodovodní přípojky, které jsou v současné době napojeny na stávající vodovodní řad budou přepojeny na nový rekonstruovaný řad. Stavba bude probíhat v paženém výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště14.06.2022. Vlastní stavební práce začnou 25.07.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2022.  - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 20. října 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 113,27 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies