Místo, Blahuňov, k ČS - rekonstrukce vodovodu

Místo, Blahuňov, k ČS - rekonstrukce vodovodu
07.03.2022 – 07.09.2022
V krajní části obce Blahuňov provedeme rekonstrukci zastaralého a poruchového vodovodu z roku 1983.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je z ocelového potrubí DN 200 mm z roku 1983 v celkové délce 470 metrů. Dále je tvořen z PVC potrubí DN 160 mm z roku 1983 v délce 442 metrů. Vodovodní řady jsou dožilé s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 884,43 metrů.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 2 řády. Pro nový řad 1 bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu DN/OD 160x14,6. Trasa rekonstrukce vodovodu začíná ve stávající armaturní šachtě v blízkosti přivaděče Ohře/Bílina. Tato šachta bude nově vystrojena. Vodovod dále pokračuje rovně ve stávající obslužné komunikaci a ve staničení VA5 km 0,06114 se stáčí mírně doprava a přechází do rostlého terénu (lesní porost), kde pokračuje rovně. Ve staničení VA8 km 0,18952 vodovod kříží stávající potok Lužnička a stáčí se zde doleva. Trasa vodovodu následně pokračuje rovně a v km VA12 0,87493 končí a napojuje se na stávající vodovod PVC DN 150 mm v blízkosti přilehlé vodárny. Vzhledem k umístění vodovodního potrubí bude rekonstrukce provedena bezvýkopovými technologiemi. Délka bezvýkopové technologie bude 874,93 metrů. Na vodovodu nejsou vodovodní přípojky.

Pro nový řad 2 bude použito také potrubí z vysokohustotního polyetylenu DN/OD 110x10,0. Tento řad slouží jako přívod vody k hydrantu. Celá trasa řadu se nachází v rostlém terénu. Celková délka řadu je 9,5 metrů. Stavební práce budou probíhat bezvýkopovými technologiemi. Na vodovodu nejsou vodovodní přípojky. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu, ve stávající trase.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 07.03.2022. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (v 13. kalendářním týdnu)

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 07. září 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 127,33 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies