Most, ČSA, pod Lunou - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Most, ČSA, pod Lunou - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
21.06.2022 – 30.08.2022
V Mostě, v ulicích ČSA, V Zahrádkách provedeme 1. etapu rekonstrukce poruchového vodovodu z roku 1932 a 1960.

 

Více o stavbě:

V ulici ČSA mezi ulicí Porkopa Diviše a Partyzánská se nachází litinový vodovod DN 125 mm. Do provozu byl uveden v roce 1932. Vodovod je poruchový. V ulici V Zahrádkách se nachází litinový vodovod DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1960. Vodovod je dožilý a poruchový.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 116,5 metrů.

Stávající vodovodní řady 2 bude nahrazen za nové vodovodní potrubí z LTH DN 100 mm. Součástí stavby je i přepojení přípojek. Řad 2 ve stávající trase 12,5 metrů a v nové trase 104,2 metrů. Provádění rekonstrukce obou řadů musí být za osazených provizorních vodovodů pro náhradní zásobení.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21.06.2022. Vlastní stavební práce začaly 26.kalendářní týden.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. srpna 2022.  

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 70,35 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies