Ústí n.L., Masarykova (u polikliniky) - rekonstrukce vodovodu

Ústí n.L., Masarykova (u polikliniky) - rekonstrukce vodovodu
17.05.2022 – 17.11.2022
V Ústí nad Labem, v ulici Masarykova (u polikliny) provedeme rekonstrukci dožilého a poruchového vodovodu z roku 1910.

 

Více o stavbě:

V ulici Masarykova, v úseku od č.p. 1840 k č.p.1841 se nachází vodovodní řad, který je tvořený z litinového potrubí DN 100 mm. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1910. Hloubka uložení je od 1,4 do 1,8 metrů pod terénem. Vodovodní řad vykazuje inkrustaci potrubí přesahující 30%, korozi, únik vody, s narůstajícím počtem poruch.  Dále se zde nachází vodovodní řad z litinového potrubí DN 100 mm, a to v úseku od č.p.1092 ke křižovatce Stará a Sadová. Řad byl uveden do provozu také v roce 1910. Hloubka uložení je od 1,3 do 1,8 metrů pod terénem. Vodovod vykazuje praskliny, silnou korozi, inkrustaci potrubí převyšující 10 %.  

Z uvedených technických se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 553,9 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu IO1 bude provedena z potrubí z TLT (DN/ID) 100 mm s vnitřní PUR vystýlkou, vnější strana pozinkovaná opatřená živičným nátěrem, tlaková třída C100/K9, potrubí s dvoukomorovým hrdlem opatřeným vnitřním hrdlovým zámkovým spojem. Rekonstrukce vodovodního řadu IO2 bude provedena TLT potrubí (DN/ID) 100 mm s vnitřní PUR vystýlkou, vnější strana pozinkovaná opatřená živičným nátěrem, tlaková třída C100/K9, potrubí s dvoukomorovým hrdlem opatřeným vnitřním hrdlovým zámkovým spojem. Rekonstrukce stávajících vodovodních řadů bude probíhat na stávajících pozemcích ve stávající trase. Budou přepojeny všechny domovní přípojky, hydranty a napojené řady. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17.05.2022. Vlastní stavební práce začnou 18.05.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 17. listopadu 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres  Ústí nad Labem, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 133,75 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies