Velké Hamry, u č.p. 306 - rekonstrukce vodovodu

Velké Hamry, u č.p. 306 - rekonstrukce vodovodu
26.07.2022 – 30.11.2022
Ve městě Velké Hamry, u č.p. 306 provedeme rekonstrukci zastaralého a inkrustovaného vodovodu z roku 1973. Stavba koordinována s městem Velké Hamry, které plánuje výstavbu splaškové kanalizační stoky, nových kanalizačních a vodovodních přípojek a celkovou rekonstrukci dotčené asfaltové komunikace.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě v bezejmenné ulici na p.p.č. 715/2 se nachází vodovodní řad z litinového potrubí DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1973. Potrubí je zastaralé a inkrustované, s rostoucím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Velké Hamry se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 129 metrů.

V rámci rekonstrukce vodovodu bude stávající nevyhovující potrubí nahrazeno potrubím z vysokohustotního polyethylenu PE-HD o vnějším průměru 90 mm. V rámci rekonstrukce budou přepojeny stávající vodovodní přípojky, a to z potrubí PE-HD o vnějším průměru 32 mm. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26.07.2022. Vlastní stavební práce začnou 01.08.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2022. termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. listopadu 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 13 staveb v celkovém objemu 142,41 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies