Zabrušany, Želénky, pod náměstíčkem - rekonstrukce vodovodu

Zabrušany, Želénky, pod náměstíčkem - rekonstrukce vodovodu
27.04.2022 – 27.11.2022
V Zábrušanech, v obci Želénky, pod náměstíčkem dojde k rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1955 a 1985.

 

Více o stavbě:

Od ČSOV dolů k potoku až k ulici Slepá se nachází vodovodní řad z litinového potrubí DN 80 mm. Vodovodní řad byl uveden do provozu v roce1955. Vodovodní řad je zastaralý. U školky se nachází vodovodní řad, který je tvořený z litinového potrubí DN 80 mm. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1985. Potrubí je dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 501,5 metrů.

Stávající potrubí bude nahrazeno potrubím:

  • Řad 1 : HD-PE DN/OD 110x6,6 mm, SDR 17 typ 3 dle PAS 1075 s ochrannou vrstvou z PE pro bezvýkopovou technologii.
  • Řad 1-1: HD-PE DN/OD 90x5,4 mm, SDR 17 typ 3 dle PAS 1075 s ochrannou vrstvou z PE pro bezvýkopovou technologii.
  • Řad 1-2: HD-PE DN/OD 90x5,4 mm, SDR 17 typ 3 dle PAS 1075 s ochrannou vrstvou z PE pro bezvýkopovou technologii.

Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena ve stávajících trasách kombinací bezvýkopové pokládky potrubí a pokládkou do otevřeného výkopu rýhy. Dojde k rekonstrukci stávajícího křížení (podchodu) pod korytem potoka Bouřlivec. Toto křížení s potokem Bouřlivec bude provedeno protlakem ocelové chráničky. Součástí rekonstrukce je výměna tvarovek, armatur a hydrantů. Při rekonstrukci vodovodních řadů budou přepojeny/odbočeny stávající vodovodní přípojky v celkovém počtu 24 ks.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27.04.2022. Vlastní stavební práce začnou 01.06.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 27. listopadu 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 113,71 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies