Žalany, ČOV – dostavba biologické linky

Žalany, ČOV – dostavba biologické linky
14.02.2022 – 15.12.2022
Na okraji obce Žalany, v areálu ČOV provedeme dostavbu druhé biologické jednotky, čímž dojde k rozšíření kapacity čistírny odpadních vod z 500 EO na 1000 EO.

 

Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod v Žalanech čistí odpadní vody z lokalit Žalany a Bořislav. Předmětem rekonstrukce je zvýšení kapacity  čistírny odpadních vod z 500 EO na 1000 EO.  Při výstavbě intenzifikace nové ČOV v letech 2013-14 byla zrealizována, zprovozněna a zkolaudována pouze jako jednolinka pro 500 EO. Nyní bude provedena plánovaná dostavba druhé biologické jednotky a s ní spojené úpravy na trubních rozvodech, rozšíření zpevněných ploch a úpravě technologie čistírny odpadních vod.

Kapacity:

Jedná se o plánované rozšíření stávající kapacity ČOV na 1000 EO. Jedna linka je navržena   pro 500 EO.

SO 01.4     Biologická jednotka – železobetonová podzemní nádrž.

Nová zastavěná plocha – 55 m²

SO 01.7     Trubní rozvody.

Celková délka nových rozvodů – 82 metrů.

Napojení kanalizace a vzduchu na stávající areálové rozvody.

SO 01.9     Zpevněné plochy – rozšíření.

Nová asfaltová plocha – 44 m2

Nová zámková dlažba – 34 m2

Rozšířením o druhou biologickou jednotku dojde ke zvýšení kapacity čistírny odpadních vod na 1000 EO (2x500 EO). Provoz čistírny odpadních vod se nemění.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14.02.2022. Vlastní stavební práce začnou 12.03.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 14. října 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 15. prosince 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 113,71 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies