Děčín, 28. října, Nerudova, Labská, Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Děčín, 28. října, Nerudova, Labská, Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
21.04.2021 – 30.11.2022
V Děčíně, v ulicích Hálkova, 28. října, Nerudova a Labská, provedeme rekonstrukci 661 metrů dožilého vodovodu a 459 metrů popraskané kanalizace. Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu .


Více o stavbě:

V ulici 28. října se v souběhu s kanalizační stokou nachází vodovodní řad z litiny DN 100. V Nerudově ulici je rovněž vodovod z litiny DN 80. Tyto úseky byly uvedeny do provozu v roce 1909. V ul. Labská je uložen ocelový vodovod DN 400 z roku 1980 a úsek vodovodu z litiny DN 100 z roku 1909. V Hálkově ulici se rovněž v souběhu s kanalizací nachází vodovodní řad z litiny DN 80 z roku 1909, který místy kříží trasu kanalizace. Vodovodní řady jsou silně zkorodovány a inkrustovány, místy i přes 60 %.

Kanalizaci v ulici 28. října tvoří stoka z betonového vejce DN 500/750 z roku 1903, a pokračuje úsekem z betonového vejce v profilech DN 600/900 a DN 800/1200 rovněž z roku 1903. Kamera prokázala inkrustaci, netěsnost, praskliny, korozi materiálu nad 50 %, tvoří se kaverny. Šachty mají nedostatečný profil, poškozené stupačky a vypadlé pojivo. V ulici Nerudova se nachází stoka z betonového vejce 500/750 z roku 1903, v Labské ulici je stoka z betonového vejce 800/1200, a v ulici Hálkova je kanalizace také z betonového vejce v profilu 500/750. Stoky byly uvedeny do provozu v roce 1903. I zde kamerová prohlídka prokázala netěsnosti, kaverny, praskliny.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 661 metrů a kanalizace v délce 459 metrů.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Pro novou kanalizaci budou použito potrubí z kameniny DN 300 v délce 217 metrů, DN 500 v délce 167 metrů, a úsek ze železobetonu DN 800 v délce 75 metrů. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 100 v délce 321 metrů a DN 80 v délce 227 metrů, dále úsek z polyetylenu DN 90 v délce 113 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. dubna 2021. V těchto dnech začíná frézování vozovky (19. kalendářní týden), vlastní stavební práce budou navazovat.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2022. V první fázi bude dokončena ulice Hálkova a část ul. 28. října s termínem do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 21. srpna 2021. 

Předpoklad zahájení stavebních prací na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ostatních ulicích je počátek roku 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies