Kryry, Pivovarská, Valovská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Kryry, Pivovarská, Valovská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
08.06.2021 – 31.05.2022
V Kryrech, v ulicích Pivovarská a Valovská, vyměníme zastaralé poruchové vodovodní řady a technicky nevyhovující kanalizaci a šachty, pro cca 120 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V Pivovarské a Tovární ulici se nacházejí litinové vodovodní řady DN 100 a DN 125 z roku 1970. Řady jsou již dožilé, technický stav se projevuje v narůstajícím počtu poruch. V ulici Valovská je vodovod rovněž tvořen potrubím z litiny DN 80 a DN 100 z let 1975 a 1977. I tyto řady jsou dožilé a poruchové.

Kanalizaci v Pivovarské ulici tvoří betonové potrubí DN 300 a 500. Kamerová prohlídka prokázala nevyhovující kanalizační šachty a spád stoky. V Tovární ulici je betonová stoka v pořádku a není součástí stavby. V ulici Valovská je stoka tvořena potrubím z betonu DN 400 a DN 500. Zde jsou chybně napojené přípojky a nevyhovující stav kanalizačních šachet.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 683,50 metrů a kanalizace v celkové délce 77,50 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny a bude zrekonstruováno celkem 13 kanalizačních šachet. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu. Stavba proběhne jednak otevřeným výkopem, tak částečně pomocí bezvýkopové technologie.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 8. června 2021. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (24. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. května 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 113,28 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies