Louny, Čs. Armády, Schovánka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Louny, Čs. Armády, Schovánka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
12.04.2021 – 30.09.2022
V Lounech, v části ulice ČSA, na sídlišti J. Schovánka a v části ulice K. Axamita, provedeme rekonstrukci dožilých vodovodních řadů a popraskané kanalizace pro cca 800 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Louny, které plánuje svou investiční akci k revitalizaci sídliště.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady litiny v profilech DN 80 a DN 100, které byly uvedeny do provozu v roce 1960. Dále je zde úsek tvořený potrubím z PVC DN 100, rovněž z roku 1960. Řady jsou již dožilé, stáří se projevuje jejich poruchovostí.

Kanalizace je tvořena potrubím z kameniny DN 300 a úseky z betonu DN 200, 300, 400 a 500. Dle kamerové prohlídky stoka vykazuje praskliny, netěsné spoje, tvoří se kaverny, je viditelná zemina, šachty mají nedostatečný profil.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Louny, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 704,60 metrů a kanalizace v celkové délce 452,05 metrů.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 5 řadů celkové délky 704,6 m. Řad 1 bude proveden z litiny LT DN 100 délky 169,70 metrů; řad 2 z litiny LT DN 80 délky 17,00 metrů, řad 3 z litiny LT DN 100 délky 303,50 metrů, řad 4 z litiny LT DN 80 délky 39,40 metrů a řad 5 z litiny LT DN 100 délky 175,00 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek. Rekonstrukce vodovodu bude prováděna pokládkou do výkopu (řad 1-4) a částečně bezvýkopovou pokládkou (řad 5).

Rekonstrukci kanalizace tvoří 5 stok celkové délky 452,05 metrů. Pro stoku A bude použito potrubí z kameniny KA DN 300, 400 a 500 délky 266,85 metrů, stoka B bude z kameniny KA DN 300 délky 31,00 metrů, stoka C z KA DN 300 délky 95,40 metrů, stoka D z KA DN 300 délky 34,80 metrů a stoka E z KA DN 400 délky 24,00 metrů. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna pokládkou do výkopu (stoka A-C) a částečně bezvýkopovou metodou, a to sanací inverzním rukávcem (stoka D-E).

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. února 2021. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 12. dubna 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. září 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 113,28 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies