Most, Pionýrů - rekonstrukce vodovodu

Most, Pionýrů - rekonstrukce vodovodu
09.04.2021 – 31.12.2022
V Mostě, ul. Pionýrů, dojde k rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu, prostřednictvím kterého je zásobeno cca 1150 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny v profilu DN 100 a DN 80. Vodovod byl uvedený do provozu v roce 1963. Potrubí je zastaralé, s narůstajícím počtem poruch. Řad kříží tramvajové těleso a velmi frekventovanou komunikaci.

Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300, 600, 700. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka v dobrém technickém stavu, a rekonstrukci tak nevyžaduje. Trasa kanalizace vede cca 6 metrů od vodovodu v kraji obnovené komunikace.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 444,90 metrů.

Jedná se o rekonstrukci stávajících vodovodních řadů ve stávajících trasách, které jsou vedeny převážně v nezpevněných zatravněných plochách a částečně v asfaltových komunikacích, asfaltových, betonových a dlážděných chodnících. Součástí stavby je přepojení všech vodovodních přípojek.

Pro nový řad V1 bude použito potrubí z litiny DN 100 v délce 292,40 metrů a úsek z litiny DN 80 v délce 126,70 metrů. Nový řad V2 bude uložen z potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD PE100 RC+ d110 v délce 25,80 metrů.

Vodovodní potrubí LTH DN100 řadu V1 v délce 214,4 metrů bude pokládáno do pískového a to v otevřeném paženém výkopu. Vodovodní potrubí LTH DN100 OCM řadu V1 v celkové délce 78 metrů bude ukládáno bezvýkopovou technologií burstlining – nové potrubí bude zataženo do stávajícího potrubí, které bude během zatahování roztrháno a roztlačeno do okolní zeminy. Vodovodní potrubí LTH DN80 řadu V1 v délce 126,7 metrl bude uloženo rovněž v otevřeném paženém výkopu. Vodovodní potrubí PEHD PE100 RC+ d110 řadu V2 v délce 17,7 metrů bude ukládáno bezvýkopovou technologií burstlining, a vodovodní potrubí PEHD PE100 RC+ d110 řadu V2 v délce 8,1 m bude uloženo do lože ze zahliněného písku v tl. 0,10m a to v otevřeném paženém výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. dubna 2021. Vlastní práce začnou na začátku července. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 9. září 2021.- termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 84,63 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies