Šluknov – výstavba AT stanice Křížový vrch

Šluknov – výstavba AT stanice Křížový vrch
03.08.2022 – 03.12.2022
Ve Šluknově, v lokalitě pod Křížovým Vrchem bude vybudována nová podzemní armaturní šachta v areálu stávajícího vodojemu Křížový vrch, ve které budou umístěny dvě nové AT stanice.

 

Více o stavbě:

Do vodojemu Křížový vrch je voda dodávaná z vodních zdrojů Rožany vrt, Šluknov Kunratice a z ÚV Chřibská. Z úpravny vody je voda dodávaná ocelovým řadem DN 300 mm přes redukční komoru. V komoře je na přívodní řad z ÚV Chřibská napojen rozvodný litinový řad DN 80 mm zásobující pitnou vodou přilehlé ulice. Toto napojení přímo na přívodní řad činní velké provozní potíže v zásobování obyvatel způsobené zakalením vody v síti.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení výstavby AT stanice Křížový Vrch.

Pro zajištění kvalitního zásobování pitnou vodou části Města Šluknov bude vybudována nová podzemní armaturní šachta na pozemku SVS, a.s. v areálu stávajícího vodojemu Křížový vrch, ve které budou umístěny dvě nové AT stanice. Součástí stavby bude i odvodnění nové AŠ a propojení stávající redukční komory s novou AŠ a propojení nové AŠ na stávající vodovodní řady. Vodovodní řad ,,1“ (propojení stávávající redukční komory a nové AŠ) bude proveden z potrubí PE100 RC. Vodovodní řad ,,2“ (propojení nové AŠ a stávajícího řadu DN 150 mm) bude proveden z potrubí PE100 RC. Vodovodní řad ,,3“ (propojení nové AŠ a stávajícího řadu DN 80 mm) bude proveden z potrubí PE100 RC. Vodovodní řad ,,4“ (příprava pro budoucí vodovodní řad DN 80 mm) bude proveden z potrubí PE100 RC. Kanalizační stoka-odvodnění nové AŠ. Potrubí kanalizační stoky na odvodnění AŠ bude provedeno z potrubí DN 150 mm - z glazovaných kameninových hrdlových trub a tvarovek s integrovaným těsněním. Armaturní šachta AŠ bude z železobetonu C 25/30 XC4, XF3.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 03.08.2022. Vlastní stavební práce začaly 15.08.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 03. prosince 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies