Teplice, Emilie Dvořákové, od Zemské - rekonstrukce vodovodu

Teplice, Emilie Dvořákové, od Zemské - rekonstrukce vodovodu
15.06.2021 – 30.06.2022
V Teplicích, v ulici Emilie Dvořákové, v úseku od ulice Zemská, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu pro cca 480 zásobených obyvatel dotčené lokality. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Teplice, které v uvedené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů, a dále s investiční akcí SŽDC, která provede opravu kolejí, trolejí a stavbu nového podjezdu.


Více o stavbě:

V ul. E. Dvořákové se nachází vodovod z litiny DN 225, který byl uveden do provozu v roce 1930. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí ze železobetonu DN 600. Dle kamerové prohlídky je stoka v dobrém technickém stavu, rekonstrukci tak nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci staveb dalších investorů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 514,14 metrů.

Rekonstrukce má dvě etapy, 1. a 2., přičemž 1.etapa je rozdělena na dvě části, pod tratí (u areálu ROKA) a nad tratí (areál ARRIVA). Úsek pod tratí realizuje investor SŽDC v rámci stavby nového podjezdu a opravy kolejí. Vodovodní potrubí vč. příslušenství je uloženo v asfaltové komunikaci.

Rekonstrukce bude probíhat ve stávající trase. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 200:

  • 1.etapa, 1.část: LT DN 200 – 68,71 metrů, vč. přepojení 4 ks přípojek a 1 ks odbočujícího řadu do ul. Stanová
  • 1.etapa, 2.část: LT DN 200 – 245,25 metrů, přepojení 5 ks přípojek
  • 2.etapa: LT DN 200 – 200,18 metrů, vč. přepojení 17 ks přípojek a 2 ks odbočujících řadů do ulice Zemská a U Červeného kostela

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. června 2021. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (27. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 91,39 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies