Ústí n. L., Hynaisova a okolí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ústí n. L., Hynaisova a okolí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
20.05.2020 – 20.11.2022
V Ústí nad Labem, v ul. Hynaisova a okolí, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 350 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s rekonstrukcí plynovodu (innogy ČR) a investiční akcí města, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V Hynaisově ulici se nachází vodovodní řady z litiny DN 80, uvedené do provozu v roce 1906 a 1974, v délce 467 metrů. Hloubka uložení vodovodu je 1,6 až 2 m. Vodovod pokračuje litinovým řadem DN 100 z roku 1906 v délce 23 metrů. Řady jsou dožilé, stáří se projevuje narůstajícím počtem poruch. Dále se zde nachází vodovod z PVC v profilu DN 150 z roku 1982 v délce 404 metrů. V ulici Klicperova je uložen vodovod z litiny DN 80 z roku 1906. Délka vodovodu je 123 metrů. Hloubka uložení je do 2 metrů. Řad je dožilý a poruchový. V Březinově stezce se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 v délce 44 metrů.

Kanalizace je v Hynaisově ul. tvořena stokou z betonu DN 200 a 300 z let 1950 a 1984 v délce 564 metrů. Hloubka uložení je 2,5 až 4,3 metrů. Evidujeme řadu stížností a poruch, kanalizace se ucpává. Kamerová prohlídka prokázala chemické narušení tělesa stoky, netěsné spoje, praskliny, průhyby stoky. V některých úsecích chybějí kanalizační šachty, problémy způsobuje rovněž malý spád stoky. Dalším úsekem je stoka tvořena PVC DN 300 z roku 1950. Stoka vykazuje ovalitu, protispády a nedoražené spoje. V Klicperově ulici se nachází kanalizace z betonu DN 300 z roku 1950. Souběžně se stokou je uložen vodovod. V Březinově stezce je kanalizace z betonu DN 200 z roku 1950. Kanalizace vykazuje korozi materiálu 50 %, kaverny ve dně v celém úseku, netěsnost ve spojích, šachty mají nedostatečný profil.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s dalšími investory, rozhodla SVS o rekonstrukci kanalizace v celkové délce 1 033,60 metrů a vodovodu v celkové délce 1 072,80 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících vodovodů v celé ulici Hynaisova, dále v celé ulici Klicperova a v části ulice Březinova stezka. Vždy dojde k výměně kanalizace a vodovodu v původním rozsahu. Zařízení jsou uložena ve většině trasy v souběhu. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny KTH DN 300 (lokálně bude kanalizace BE DN 250 nahrazena KTH DN 250). V souběhu s kanalizací budou rekonstruovány, v ulici Hynaisova bude uloženo potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD100RC DN 110 mm. V ostatních ulicích PEHD100RC DN 90 mm. Veškeré stávající přípojky budou přepojeny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. května 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

V následujících dnech (38. kalendářní týden) budou prováděny bodové výkopy pro napojování provizorního vodovodu a od 40. týdne budou zahájeny zemní práce. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 20. listopadu 2022.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies