Varnsdorf, Pod Hrádkem, Petra Bezruče - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Varnsdorf, Pod Hrádkem, Petra Bezruče - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
17.05.2021 – 30.06.2022
Ve Varnsdorfu, ulicích Pod Hrádkem a Petra Bezruče, provedeme rekonstrukci zkorodovaného poruchového vodovodu a popraskané netěsné kanalizace, pro cca 110 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavba je koordinována s městem, které je investorem oddílné dešťové kanalizace.


Více o stavbě:

V ulici Pod Hrádkem a Příčná, v úseku od křižovatky s ul. Čáslavská k č. p. 3112 v ul. Příčná, je stávající vodovodní řad z roku 1959, v délce 176 metrů, uložený v hloubce 1,4 metrů. Vodovodní řad vykazuje inkrustaci, dále korozi materiálu převyšující 50 %, problém představuje rovněž trvale velmi nízký tlak. V ulici Petra Bezruče je v souběhu s kanalizací, v úseku od křižovatky s ul. Hradní ke křižovatce s ul. Žižkova, vodovodní řad z litiny DN 80 mm z roku 1898, uložený v hloubce do 1,5 metrů. Řad vykazuje praskliny, inkrustaci, korozi přes 50 %, narůstající počet poruch. I zde je problémem trvale velmi nízký tlak.

V ulici Petra Bezruče, v úseku od č.p. 2623 ke křižovatce s ul. Čáslavská, se nachází kanalizace z kameninového potrubí DN 300 mm. Stoka je uložena v hloubce do 2,8 metrů. Kamerová prohlídka prokázala praskliny, netěsnosti a pokles trub ve spojích, chybně napojené přípojky, chybějící části trub, deformace. Šachty mají zkorodovaná a poškozená stupadla.

Z uvedených technický důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 476 metrů a kanalizace v celkové délce 110,5 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu a jednotné kanalizace v ulici Petra Bezruče, Pod Hrádkem a Příčná ve Varnsdorfu. Stavbou rekonstrukce kanalizace v ulici Petra Bezruče budou splaškové vody odvedeny na ČOV Varnsdorf. Rekonstrukcí vodovodu a kanalizace zbude v uličním prostoru volná trasa pro souběžnou stavbu oddílné dešťové kanalizace (investice města Varnsdorf).

Pro nový vodovod v ulici Petra Bezruče bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD 110 x 6,6 mm v délce 296 metrů. V ulici Pod Hrádkem a Příčná se pro nový vodovod použije potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD 90 x 5,4 mm v délce 180 metrů. Pro novou kanalizaci v ulici Petra Bezruče bude použito potrubí z kameninových hrdlových trub v profilu DN 300 mm v délce 110,5 metrů.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech (37. kalendářní týden). Podle aktuálního harmonogramu prací má být stavba dokončena do 17. prosince 2021. -termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. června 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies