Varnsdorf, Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Varnsdorf, Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
16.09.2021 – 09.09.2022
Ve Varnsdorfu, v ulicích Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská, provedeme rekonstrukci zkorodovaných poruchových vodovodních řadů a děravé místy zborcené kanalizace, pro cca 60 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavba je koordinována s městem, které je investorem nové dešťové kanalizace a nového vodovodního přivaděče.


Více o stavbě:

V předmětné lokalitě se se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 50 z roku 1937. Řady jsou značně inkrustované, celkově dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace v ul. Pohraniční stráže je tvořena potrubím z betonu DN 400 z roku 1899. Část stoky (od ul. Severské) byla v roce 2015 opravena z PVC DN 300 (v délce 15 metrů). Zbytek stoky je rovněž v havarijním stavu, chybí dno, je viditelná zemina, vznikají kaverny.

V Severské ulici pochází kanalizace rovněž z roku 1899 a tvoří ji potrubí z betonu DN 300. Stoka je zborcená, materiál vykazuje korozi 50 %, jsou netěsné spoje, kořeny vrůstají do spojů, ve špatném technickém stavu jsou kanalizační šachty. V Turnovské ulici je kanalizace z PVC DN 400 a úsek z betonu DN 300 z roku 2000. Tato stoka je v dobrém technickém stavu a není předmětem rekonstrukce. V Šumavské ulici tvoří kanalizaci betonové potrubí DN 300 z roku 1899. I zde kamerová prohlídka prokázala netěsné spoje, kaverny, prorůstající kořeny, a korozi materiálu 50 %.

Z uvedených technický důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 243 metrů a kanalizace v celkové délce 289 metrů.

V ulici Pohraniční stráže, Severská a Turnovská bude provedena rekonstrukce vodovodu. Dále budou v ulici Pohraniční stráže přepojeny čtyři kanalizační přípojky na splaškovou kanalizaci. V křižovatce ulic Pohraniční stráže a S. K. Neumana bude provedeno propojení stávajících splaškových stok. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce všech dotčených revizních šachet a výstavba nových revizních šachet na nové splaškové kanalizaci. Do nového kanalizačního řadu budou přepojeny všechny nalezené funkční splaškové přípojky. Všechny přípojky uličních vpustí budou napojeny na rekonstruovanou stoku. Pro novou stoku bude použito potrubí z kameninových trub hrdlových DN 300. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE 100 RC DN 90 v délce 171 metrům a DN 63 v délce 72 metrů.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech (42. kalendářní týden), dle aktuálního harmonogramu má být stavba dokončena do 31. srpna 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 09. září 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies